Olet täällä

Lineaariaskelmoottoreiden käyttöä helpottava ohjelmoitava askelmoottoriohjaus Haydon-Kerkiltä

Haydon-Kerk lisäsi tuoteohjelmaansa sarjan ohjelmoitavia askelmoottoriohjaimia. Ohjaimet ovat integroitavissa suoraan Haydon-Kerkin valmistamiin moottoreihin ja ohjelmointi voidaan suorittaa askelten sijaan myös millimetreissä. Ohjelmointi on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi graafisen käyttöliittymän avulla. Ohjelmointikielen hallintaa ei vaadita. Kukin toiminta ohjelmoidaan omalle ohjelmarivilleen. Toiminta voi olla liike kiihdytys- ja jarrutusramppeineen, viive, ehdollinen tai ehdoton hyppykäsky, ohjelman ja liikkeen ehdollinen keskeytys, silmukan toistokertojen määritys, lähtöjen asetus tai asematiedon päivitys.

Jokaisen liikkeen matka, nopeus, kiihdytys, jarrutus, mikroaskeljako ja  virta-arvot ovat ohjelmoitavissa yksilöllisesti. Virta-arvoilla tarkoitetaan ajo- ja seisontavirtaa, sekä mahdollista tehostevirtaa kiihdytyksessä ja jarrutuksessa. Askelkoko on valittavissa täysien askelien ja 1/64 mikroaskelien väliltä, jolloin nykimätön ja hiljainen liike voidaan optimoida tapauskohtaisesti. Sekä ohjelmointi että ohjaimen käyttö reaaliajassa tapahtuu tietokoneella helposti USB väylän kautta. Ohjelmointiin kehitetty käyttöliittymä mahdollistaa myös vastavalmistuneen ohjelman koeajon joko riveittäin tai halutuissa osissa.Tämä on erittäin käyttökelpoinen apuväline tarkistettaessa ohjelman toimivuutta etukäteen kaikissa olosuhteissa.

Uusi ohjain soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa halutaan lineaariliikettä tekevän moottorin ja sen ohjaimen olevan yhtä puuta ilman niiden välistä johdotusta. Liittämällä ohjain motorisoituihin lineaariyksiköihin, saadaan kokonaisuus, jossa lineaarijohde, ruuvi, mutteri, moottori ja ohjelmoitava ohjain ovat kaikki yhdessä. Näin säästetään paljon suunnittelu- ja asennustyötä. Lisäksi tämä kokonaisuus on lyhyempi kuin erilliskomponenteista koottu yksikkö. Koska ruuvi on asennettu suoraan moottorin akseliksi, erillisiä tukilaakereita ei tarvita eikä myöskään akselikytkintä. 

Ota yhteyttä