Olet täällä

Pinnankorkeuden mittaus

Pinnankorkeuden mittauslaitteilla pystyt mittaamaan eri nesteiden ja kiintoaineiden pinnankorkeuksia ja valvomaan pintarajoja. Wexonilta saat kaikki tarvikkeet mm. nesteiden ja kiintoaineiden pinnanmittaukseen. Pintakytkimet soveltuvat esim. täyttö- ja tyhjennyssovelluksiin, jossa pumppaus tapahtuu vasta kun saavutetaan tietty pinnankorkeuden taso. Lisäksi pintakytkimiä käytetään hälytystoiminnoissa ja varolaitteina. pintakytkimet voivat olla kokonaan mekaanisia tai elektroniikkaan perustuvia.

Jatkuvaa pinnanmittausta hyödynnetään etenkin erilaisten prosessien tehokkaaseen ohjaukseen ja raaka-aineiden kulutuksen optimoimiseen. Jatkuvaan pinnankorkeuden mittaamiseen voidaan käyttää useita erilaisia mittausmenetelmiä, mm. ultraääni, sähkömagneettinen värähtely ja sähkönjohtavuus. Lisäksi ne voidaan jaotella koskettaviin ja koskettamattomiin mittausmenetelmiin. Pinnanmittaukseen liittyvät mittauslaitteemme ovat valmistaneet pääosin Müller IE ja Tecfluid.

Ammattitaitoinen myyntihenkilökuntamme auttaa teitä kaikissa pinnankorkeusmittaukseen liittyvissä kysymyksissä puh 09-290 440.

Ota yhteyttä