Olet täällä

Kalvopainevälittimet

Painevälittimien tarkoitus on estää väliaineen pääsy sisään mittalaitteisiin, koska mitattavat aineet voivat olla korrosoivia ja tukkivia. Elintarvike- ja lääketeollisuudessa taas tulee huomioida hygieenisyys ja pinnan karheus. Riippuen eri kohteiden tarpeista painevälittimillä on useita erilaisia prosessiyhteitä, joiden valintaan vaikuttavat esim. paine ja lämpötila. Saksalainen Labom on valmistanut laadukkaita välittimiä vuodesta 1968 ja kehittänyt mm. patentoidun LTC (Low Temperature Coefficient) -menetelmän, jolla painevälitin kompensoi lämpötilan vääristävää vaikutusta mittauksessa.

 

Kalvopainevälittimet LABOM

Kalvopainevälittimet LABOM

Elintarvike-, lääke-, ja bioteollisuuteen

Ota yhteyttä