Tietosuojaseloste (asiakkaat ja muut ulkoiset sidosryhmät, markkinointi)

 

1.– 10. Henkilötietojen käsittelyn käytännöt

11. Verkkosivuvierailuja koskevat käytännöt

 • Tietojesi käsittelijä

 

Tietojasi käsittelee Wermundsen Oy -konserni, johon kuuluvat:

 

 • Wermundsen Oy
 • Gistele Oy
 • Kovartek Oy
 • Solotop Oy
 • Wexon Oy
 • Wermundsen Oü

 

Rekisterinpitäjänä toimii konsernimme emoyhtiö:

 

Wermundsen Oy

Turvekuja 6, 00700 Helsinki

Y-tunnus: 0808239-7

Puh. +358 29 005 550

 

Yhteyshenkilö:

 

Juha Wermundsen

Puh. +358 29 005 5511

juha.wermundsen@wermundsen.com

 

 1. Kenen tietoja käsittelemme?

 

Käsittelemme asiakassuhteiden ylläpidossa ja yrityksille suunnattujen palvelujemme markkinoinnissa 1) asiakkaidemme, 2) potentiaalisten asiakkaidemme, 3) sidosryhmäorganisaatioidemme edustajien sekä 4) palvelujemme käyttäjien tietoja.

 

 1. Mitä tietoja käsittelemme?

 

Voimme käsitellä ja tallentaa seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite
 • Työnantajan nimi
 • Työrooli/titteli
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Palvelujemme käyttämistä koskevat tiedot, kuten verkkosivuston selailu- ja hakutiedot, evästeet
 • Kiinnostus- ja profilointitiedot
 • Palvelujemme käyttämistä koskevat tiedot, kuten verkkosivuston selailu- ja hakutiedot, evästeet, tilaukset
 • Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset tai kiellot
 • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

 

 1. Mistä saamme tiedot?

 

Saamme henkilötietosi 1) sinulta tai edustamaltasi asiakasyritykseltä, 2) asiointisi, sopimuksen solmimisen ja palvelujemme käyttämisen yhteydessä, 3) yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) ja kaupparekisteristä, 4) markkinointitietoyhtiöiltä, 5) numero- ja osoitetietojen tarjoajilta, 6) luottotietoyhtiöstä/rekisteristä.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

 

Käsittelemme ja tallennamme henkilötietojasi asiakassuhteen solmimiseen, asiakkuuden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä analysointiin ja tilastointiin.

 

Käytämme henkilötietoja myös konsernimme ja siihen kuuluvien yhtiöiden palvelujen myynnissä, markkinoinnissa ja uudelleenmarkkinoinnissa. Tietoja voidaan käyttää yhtiöiden liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseen.

 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai sopimus.

 

 1. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

 

Käsittelemme henkilötietojasi niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme henkilötietojasi, on voimassa. Tämän jälkeen henkilötietojasi voidaan käyttää markkinointiin ja muihin yllä mainittuihin tarkoituksiin. Poistamme henkilötietosi rekisteristämme vaatimuksestasi tai kun tiedot eivät muutoin enää ole tarpeellisia käyttötarkoituksiimme.

 

Sinulla on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa peruuttamismahdollisuutta tai ilmoittamalla asiasta meille.

 

 1. Oikeutesi

 

Sinulla on alla luetellut oikeudet, joita koskevat pyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti käymällä jossakin toimipisteessämme. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. Ilmoita pyynnössä nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero sekä tiedot, jotka haluat saada. 

 

Tarkastusoikeus ja oikeus pyytää tietojen korjaamista

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Jos havaitset henkilötiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

 

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä jotain henkilötietojasi.

 

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan ilman nimenomaista erillistä suostumustasi myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

 

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien henkilötietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, minkä jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

 

Jos olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessämme henkilötietojasi.

 

 1. Henkilötietojen luovutukset

 

Pääsääntöisesti emme luovuta henkilötietojasi Wermundsen -konsernin ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle ilman antamaasi suostumusta.

 

Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi sinulle itsellesi, edustamallesi yritykselle, konsernimme toiselle yritykselle sekä palveluntarjoajille, joita käytämme asiakkuuksien hallinnassa, viestinnässä, markkinoinnissa, suoramarkkinoinnissa ja tutkimuksissa. Henkilötietojesi omistus ei tällöin siirry kolmannelle osapuolelle, eikä kolmannella osapuolella ole oikeus käyttää tietojasi muuhun kuin Wermundsenin toimeksiantoon.

 

Varmistamme, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 

 1. Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 

Emme siirrä henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle ja varmistamme, että myöskään palveluntarjoajamme eivät siirrä henkilötietojasi ETA-alueen ulkopuolelle ilman sinun kirjallista suostumustasi. Poikkeuksena tähän ovat yhdysvaltalainen Google Analytics -palvelu. Muihin kolmansiin maihin henkilötietoja ei siirretä.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Käsittelemme henkilötietojasi hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti alla määritellyllä tavalla yhdessä mahdollisten palveluntuottajiemme kanssa.

 

Varmistamme, että palvelun käyttöoikeudet on myönnetty käyttötarpeen mukaan vain erikseen määritellyille yrityksen omille vastuuhenkilöille.

Varmistamme sopimuksella palveluntuottajalta, että:

 • Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisilla operatiivisilla, hallinnollisilla, fyysisillä ja teknisillä toimenpiteillä.
 • Palveluntuottajan laitteistot, joissa rekisteri sijaitsee, on varmistettu sekä suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä (mm. haittaohjelmatorjunta, muut vihamieliset hyökkäykset).
 • Palvelun tuottaja pitää ajantasaista kirjaa henkilötietojen käsittelystä ja rajoittaa henkilötietoihin pääsyn vain sellaisille työntekijöilleen, joilla on riittävät valtuudet ja koulutus sekä määritelty tarve henkilötietojen käsittelyyn.
 • Käytössämme on oma erillinen tietokanta erotettuna muista palvelutuottajan asiakkaista

 

 1. Vierailut verkkosivuillamme

 

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (”cookies”) sekä verkkolomakkeita, joiden tarkoituksena on parantaa palveluamme, viestintäämme ja sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla voimme analysoida ja kehittää verkkosivuston toimivuutta ja sisältöjä.

 

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita tietokonettasi tai tiedostojasi. Suurin osa selaimista mahdollistavat evästeiden hallinnan käyttäjän toimesta, esimerkiksi kytkemällä evästeet kokonaan pois käytöstä, hyväksymällä jokaisen evästeen erikseen sekä poistamalla tallennetut evästeet kovalevyltä. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että jos kytket evästeet kokonaan pois käytöstä, et välttämättä voi käyttää joitain verkkosivustomme ominaisuuksia.

 

Google Analytics

Käytämme verkkosivujen analytiikkatyökaluna Google Analytics-palvelua, joka evästeitä käyttämällä kerää ja tallentaa tietoa käynnistäsi, kuten vierailun ajankohta, vieraillut sivut, sivulla vietetty aika, IP-osoite sekä vierailuun käytetyn laitteen käyttöjärjestelmän tyyppi. Henkilötietojasi ei yhdistetä kerättyyn käyntitietoon.

 

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta löytyy Googlen tietosuojasivulta. Voit estää Google Analytics tietojen keräämisen lataamalla selaimeesi opt-out -lisäosan.

 

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin käyttämällä markkinointi- ja uutiskirjeviestien yhteydessä tarjottavaa peruuttamismahdollisuutta tai ilmoittamalla asiasta meille.