Yhteystiedot

Laskutustiedot

Tuotepalautuslomake

Mats Löfman
Myyntipäällikkö
Paine- ja lämpötilamittaus
Jim Wirtanen
Tuotepäällikkö
Paine-, lämpötila- ja virtausmittaus
Joni Mäkelä
Myynti-insinööri
Paine-, lämpötila- ja virtausmittaus
Ilkka-Ville Inkinen
Aluemyyntipäällikkö
Virtausmittaus
Harri Korhonen
Aluemyyntipäällikkö
Pinta- ja virtausmittaus
Lauri Talvio
Asiakkuuspäällikkö
pH/ORP, johtokyky
Pasi Koskinen
Myyntipäällikkö
Venttiilit, toimilaitteet ja pneumatiikka
Timo Merkle
Tuotepäällikkö
Moottoroidut venttiilit ja magneettiventtiilit
Jukka Koho
Myynti-insinööri
Magneettiventtilit, pneumatiikka ja varaosat
Leo Lemmetyinen
Asiakkuuspäällikkö
Teollisuusventtiilit
Sakari Starkkila
Asiakkuuspäällikkö
Venttiilit ja toimilaitteet
Harri Korhonen
Aluemyyntipäällikkö
Venttiilit ja toimilaitteet
Jarmo Rossi
Tuotepäällikkö
Mekatroniikka
Eemeli Eriksson
Myyntipäällikkö
Mekatroniikka
Eetu Rannikko
Asiakkuuspäällikkö
Mekatroniikka
Harri Korhonen
Aluemyyntipäällikkö
Keski-Suomi
Ilkka-Ville Inkinen
Aluemyyntipäällikkö
Länsi-Suomi
Sakari Starkkila
Asiakkuuspäällikkö
Venttiilit ja toimilaitteet
Lauri Talvio
Asiakkuuspäällikkö
Suomi
Minna Koskela
Ostaja
Petra Oksanen
Asiakaspalvelukoordinaattori
Mittaus ja instrumentointi
Miika Halminen
Toimitusjohtaja
Liisa Boman
Talousjohtaja
Pasi Koskinen
Myyntijohtaja
Jaan Männiste
Maakohtainen
myyntipäällikkö
Reigo Peeduli
Maakohtainen
myyntipäällikkö
Sergei Pototujev
Maakohtainen
myyntipäällikkö