Wexon Oy:n verkkokaupan myyntiehdot 02/2023

Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Wexon Oy (Y-tunnus 1030116-5) ylläpitämään verkkokauppaan, joka myy tuotteita yritysasiakkaille ja julkisyhteisöille Suomessa. Verkkokauppa ei ole avoinna kuluttaja-asiakkaille. Sopimuksissa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja (NL 17 Pohjoismaiset yleiset sopimusehdot koneiden ja laitteiden toimituksiin) sekä mahdollisia asiakaskohtaisia sopimuksia. Muilta osin noudatetaan soveltuvin osina Suomen lakia.

Wexonin verkkokaupasta käytetään jäljempänä nimitystä ”Verkkokauppa”, Wexon Oy:sta ”Wexon” ja palvelun käyttäjästä ”Asiakas” tai ”Asiakasyritys”.

Yleistä

Verkkokaupan hinnat ovat euromääräisiä nettohintoja euroina ALV 0 %. Verkkokaupassa esitetty hinta sisältää tuotteen vakiodokumentteineen vapaasti varastolla, mutta eivät toimituskustannuksia, asennusta, käytönopastusta tai mahdollista ohjelmointia ellei toisin ole mainittu. Kaikki tuotelähetykset vakuutetaan kuljetusvahinkoja varten myyjän lukuun. Verkkokaupassa esitetyt hinnat ovat voimassa ainoastaan Verkkokaupassa, eikä niitä välttämättä sovelleta muihin kauppatapoihin. Wexonin hintatiedot ovat luottamuksellisia liikesalaisuuksia, eikä asiakas saa jakaa niitä kolmansille osapuolille. 

Wexon pidättää oikeuden tuotevalikoiman, tuotetietojen ja hintojen muutoksiin. Wexon voi yksipuolisesti muuttaa myyntiehtoja tiedottamalla niistä Verkkokaupassaan. Tilaushetkellä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia ja Verkkokaupassa esitettyjä hintoja ja myyntiehtoja. Lain määräämät muutokset astuvat voimaan säädösten voimaantulohetkellä ilman erillistä ilmoitusta. Wexon varaa oikeuden muuttaa palvelua ilman erillistä ilmoitusta. 

Wexonilla ei ole velvollisuutta missään tilanteessa toimittaa Asiakkaalle Verkkokaupasta tilattua tuotetta, mikäli tuotteen hintatieto on ollut virheellinen.

Kolmansien osapuolien palvelut

Verkkokaupan osiin tai sivuihin saattaa sisältyä kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita tai linkkejä kyseisiin palveluihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan erillisiä käyttöehtoja ja tietosuojaperiaatteita. Wexon ei ole vastuussa tällaisista kolmannen osapuolen palveluista ja niiden käyttö tai muu hyödyntäminen mahdollisesti luo asiakkaan ja tällaisen kolmannen osapuolen välille sopimussuhteen, johon Wexon ei ole osapuoli.

Rekisteröityminen verkkokauppaan ja käyttöoikeudet

Asiakkaalla on rajoitetusti mahdollisuus selata Verkkokaupan tietoja ilman kirjautumista. Verkkokaupan kaikkien ominaisuuksien käyttö, hintatietojen selaaminen ja tuotteiden tilaaminen edellyttävät kirjautumista asiakaskohtaisilla tunnuksilla. 

Wexon on verkkokaupan lanseerausvaiheessa luonut käyttäjätunnuksia joillekin Wexonin asiakasrekisterissä olevien yritysten edustajille. Asiakas voi joko luoda tunnukset itse verkkokaupassa tai olla yhteydessä Wexonin asiakaspalveluun tunnusten luomiseksi. Laskutusominaisuuden aktivointi tapahtuu aina asiakaspalvelussa. Kortti- ja verkkopankkimaksut onnistuvat myös Asiakkaan itse luomilla tunnuksilla. Asiakas on vastuussa Verkkokauppaan syöttämiensä tai Wexonille muulla tavalla antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Wexon voi halutessaan kieltäytyä antamasta käyttöoikeuksia asiakasyritykselle tai sen edustajalle tai yksipuolisesti tai asiakasyrityksen rekisteröidyn edustajan pyynnöstä rajata tai peruuttaa käyttöoikeuksia. 

Asiakasyritys on velvollinen varmistamaan, että Verkkokaupassa asioivat ainoastaan Asiakasyrityksen tähän toimintaan valtuuttamat henkilöt. Asiakas vastaa Wexonille antamiensa tietojen oikeellisuudesta, luvasta syöttää niitä verkkopalveluun sekä palvelun käytöstä ehtojen ja lakien mukaisesti. 

Asiakas sitoutuu käyttämään Wexonin verkkokauppaa tavalla, joka ei riko lakia. Asiakas sitoutuu säilyttämään kirjautumiseen tarvittavat asiakastunnukset huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisten haltuun.

Asiakasta veloitetaan hänen tunnuksillaan tehdyistä ostoista siihen asti kunnes asiakas toisin ilmoittaa. Mahdollisesta tunnusten väärinkäytöstä on ilmoitettava välittömästi Wexonin asiakaspalveluun. Verkkokaupan asiakastunnukset ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille.

Tilaukset

Vastuu oikean ja käyttökohteeseen soveltuvan tuotteen valinnasta on Asiakkaalla. Tehdyt tilaukset sitovat asiakasta, kun asiakas on vahvistanut tilauksen Verkkokaupan sivuilla. Asiakkaalle ei ilman Wexonin erillistä lupaa ole oikeutta peruuttaa tehtyä tilausta. Wexon voi lähettää asiakkaalle sähköpostitse tilausvahvistuksen. Tehtyihin tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia Wexonin myyntiehtoja (NL17) sekä Asiakkaan ja Wexonin välillä mahdollisesti olevia muita sopimuksia ja ehtoja. Mikäli Verkkokaupassa ilmoitetuissa tiedoissa on ristiriitoja muiden ehtojen ja tietojen kanssa, sovelletaan Verkkokaupassa ilmoitettuja tietoja.

Toimitusaika ja -tapa

Asiakkaalla on tilausta tehdessään mahdollisuus valita toimitustapa tarjotuista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat toimitustavat ja niiden hinnat ilmoitetaan verkkokaupassa ja Wexon pidättää oikeuden muutta niitä. 

Verkkokaupassa on kerrottu kunkin tuotteen saatavuustilanne. Saatavuus tilauksen tekohetken ja tilauksen käsittelyn välillä voi muuttua jolloin Wexon pidättää oikeuden muuttaa toimitusaikaa. Varastossa olevat tuotteet pyritään toimittamaan viimeistään tilausta seuraavana arkipäivänä ja ne ovat asiakkaalla kuljetusetäisyydestä riippuen 2 arkipäivän sisällä. Toimitusaika-arviot on laadittu valmistajien ja toimittajien antamien tietojen perusteella. 

Ennalta maksetut valmiit tilaukset pyritään saamaan noutovalmiiksi samana arkipäivänä (ennen klo 12 tilatut) ja seuraavana arkipäivänä (klo 12 jälkeen tilatut). Noudot ovat mahdollisia varaston aukioloaikojen puitteissa. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossamme ja varattuina tilaukseen, sekä tilauksen maksutapa on hyväksytty.

Wexon ei takaa, että Verkkokaupassa ilmoitettu toimitusaika ei tilauksen käsittelyssä tai sen jälkeen muutu. Wexon ei ole velvollinen varaamaan muita saman tilauksen tuotteita asiakkaalle, jos yhden tuotteen saatavuus on huono, tai sen toimitus viivästyy Wexonista riippumattomista syistä. 

Tuotteiden toimitus on mahdollinen vain Wexonin järjestämällä rahdilla Wexonin valitseman palvelun tarjoajan kautta tai noutotilauksena. Toimitus asiakkaan valitseman ja maksaman palvelun kautta tai asiakkaan kuljetussopimuksia käyttäen ei ole mahdollinen.

Maksutavat

Verkkokaupan Asiakas voi valita itselleen sopivimman maksutavan. Tarjolla on yleisimmät kortti- ja verkkopankkivaihtoehdot sekä laskutusasiakkuus. Tilaaminen kortti- ja verkkopankkimaksuilla on mahdollista asiakkaan itse luomilla tunnuksilla. Laskutusasiakkuuden aktivointi Verkkokaupassa tehdään Wexonin asiakaspalvelussa. Laskutusasiakkuus on mahdollinen Wexonin valitsemille asiakkaille ja Wexon pidättää oikeuden yksipuolisesti poistaa laskutusasiakkuuden. Maksuehto laskulla on 10 pv netto, ellei asiakaskohtaisista poikkeuksista ole sovittu.

Vastuunrajoitus

Mikäli Verkkokaupan kautta tilatuissa tuotteissa tai palvelussa on virhe, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä Wexonin asiakaspalveluun ja antaa Wexonille mahdollisuus korjata se. Tällöin tuote voidaan tapauskohtaisesti vaihtaa virheettömään tai korjata tai asiakkaalle voidaan antaa hinnanalennus. Wexon ei vastaa virheellisestä tuotteen valinnasta tai virheettömän tuotteen sopimattomuudesta asiakkaan käyttöön, eikä verkkokaupasta ostetuilla tuotteilla ole palautusoikeutta. Wexon ei vastaa epätäsmällisten tai virheellisten hinta- tai tuotetietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Wexonin virhevastuu rajoittuu tuotteesta maksettuun kauppahintaan käyttöhyödyllä vähennettynä. Wexon ei vastaa tuotteiden tai palveluiden virheestä tai käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä kuluista tai tulonmenetyksistä tai vastuista kolmansille osapuolille.

Wexon ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Wexon ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen. Wexon tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä. 

Immateriaalioikeudet

Omistusoikeudet Verkkokaupassa tai muualla Wexonin verkkosivuilla oleviin tietoihin ja materiaaleihin kuuluvat Wexonille tai sen yhteistyökumppaneille. Asiakas voi käyttää yksittäisten tuotteiden tietoja ja kuvia osana omia tarjouksiaan. Asiakkaalla ei ole lupaa kopioida, käyttää tai luovuttaa tietoja laajemmin tai muissa tarkoituksissa.

Tietoturva

Asiakkaan antamat tiedot tallentuvat Wexonin asiakasrekisteriin ja tilausjärjestelmään, joissa niitä käytetään asiakassuhteen hoitoon ja tilausten hallintaan. Wexon ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Wexon pyrkii varmistamaan, että Verkkokaupan palvelu on turvallista, eikä sisällä viruksia, haittaohjelmia tai muita asiakkaalle vahingollisia asioita. wexon vastaa palvelun tietoturvasta ja tietojen käsittelystä huolellisesti yleisesti hyväksyttävillä tavoilla. Wexon ei kuitenkaan takaa täyttä tietoturvaa. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Tietosuoja ja evästekäytäntö

Riidat

Verkkokaupan käyttöön sekä näihin ja muihin ehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.

Myyntiehtojen voimaanastuminen

Asiakas hyväksyy kiistattomasti nämä ehdot rekisteröityessään Verkkokauppaan, jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Wexonin sopimusehtojen kanssa.