Wexonilta komponentteja Kajaanin AMK:lle opetuskäyttöön

Wexonin asiantuntijat toimittivat Kajaanin ammattikorkeakoulun tieto- ja konetekniikan opiskelijoille Sanyo Denkin askelmoottoreita. Projektikursseilla opiskelijat ovat käyttäneet moottoreita mielenkiintoisten prototyyppien toteutuksiin automaattisesta liikealustasta aurinkopaneelin kääntäjään.

Viimeisimpänä taidonnäytteenä askelmoottorit menivät käyttöön, kun KAMK:in insinööriopiskelija, Aleksi Moilanen, rakensi prototyypin suuren tulostusalueen 3D-tulostimesta, jonka liikeakselit toteutettiin Sanyo-Denkin moottoreilla.

Insinööriopiskelijoiden projektit ja opinnäytetyöt sisältävät usein laitesuunnittelua, testausta ja tutkimustyötä. Myös 3D-tulostinprojektissa opiskelija on päässyt käyttämään oppimaansa tietoa laajasti muun muassa mekaanisen suunnittelun, 3D-mallinnuksen, piirilevysuunnittelun ja laiteajureiden ohjelmoinnin myötä.

Tieto- ja konetekniikan opinnot liippaavat läheisesti Wexonin toimialaa, joten on suuri ilo tehdä yhteistyötä tulevaisuuden asiantuntijoiden kanssa ja mahdollistaa komponentit myös opetuskäyttöön.

Lisää asiakastarinoitamme voit käydä lukemassa täältä.